Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Σανίδα και κύλινδροι.

Πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο  γωνίας κλίσης φ=30Ο συγκρατούνται ακίνητοι δύο κύλινδροι μάζας Μ12=1Κg. Πάνω στους κυλίνδρους συγκρατούμε μία  λεπτή ράβδο μάζας Μ3=2Kg και μεγάλου μήκους.
Tην στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο.
α) Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ολίσθηση ούτε των κυλίνδρων στο κεκλιμένο επίπεδο αλλά  ούτε  και της ράβδου πάνω στους δύο κυλίνδρους να βρεθεί η επιτάχυνση της ράβδου αλλά και η επιτάχυνση του κέντρου μάζας των δύο κυλίνδρων.
β)  Αν την χρονική στιγμή t1=5,5sec αφαιρεθεί απότομα η ράβδος να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κάθε κυλίνδρου την χρονική στιγμή t2=7s.
Nα υποτεθεί ότι το κεκλιμένο επίπεδο όπως και η ράβδος έχουν αρκετά μεγάλο μήκος.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κάθε κυλίνδρου Ιcm=0,5MR2.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου