Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Συμβολή και μεταβλητές συχνότητες.

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 οι οποίες βρίσκονται στα σημεία Α και Β, ταλαντώνονται κατακόρυφα και δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού  αρμονικά κύματα που μπορούν να διαδοθούν με ταχύτητα u=1m/s. Υλικό σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού και πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει συχνότητα ταλάντωσης που δίνεται από τη σχέση:

Αν η εξίσωση της κάθε πηγής είναι ψ12=0,04ημωt  (SI) να βρεθούν:
A)Η απόσταση των δύο πηγών.
Β)Ο αριθμός των σημείων που παραμένουν ακίνητα μετά την πραγματοποίηση της συμβολής στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.
Γ)Oι γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης  σε σχέση με το χρόνο όλων των σημείων του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ στα οποία παρουσιάζεται αναιρετική συμβολή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου