Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Σώμα δεμένο ανάμεσα σε δυο ελατήρια και τριβή.

Το σώμα Σ του σχήματος, μάζας m=1Kg ισορροπεί οριακά πάνω σε οριζόντιο τραπέζι δεμένο σε δυο οριζόντια ελατήρια με σταθερές Κ1=40Ν/m και Κ2=10Ν/m, (αν απομακρύνουμε ελάχιστα το σώμα προς τα δεξιά αυτό αρχίζει να ολισθαίνει). Το ελατήριο Κ1 είναι επιμηκυμένο κατά x1=12 cm από τη θέση φυσικού του μήκους ενώ το ελατήριο Κ2 είναι επιμηκυμένο κατά x2=28cm από τη θέση φυσικού του μήκους. Τότε
α) Να υπολογίσετε το συντελεστή στατικής τριβής που εδώ θεωρούμε πως είναι ίσος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης.
β) Εξασκούμε στο σώμα μια οριζόντια δύναμη F και το μετατοπίζουμε με σταθερή ταχύτητα, κατά x=3cm προς τα δεξιά από την αρχική θέση ισορροπίας του. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F.
γ) Αφήνουμε στη συνέχεια το σώμα ελεύθερο. Να υπολογίσετε την ταχύτητά του όταν περνά από την αρχική θέση ισορροπίας του.
δ) Που θα ισορροπήσει τελικά το σώμα; Ποια είναι τότε η τιμή της στατικής τριβής μεταξύ του Σ και του τραπεζιού; Δίνεται g=10m/s2.

Συνοπτική Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου