Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΝΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΞΕΤΕΝΤΩΝΕΙ

Στο πάνω σχήμα, τα σώματα ισορροπούν με το νήμα τεντωμένο και το ελατήριο στο φυσικό του μήκος, με το αριστερό άκρο δεμένο σε ακλόνητο κατακόρυφο τοίχο, ενώ το δεξί στο σώμα Σ1.   Tο οριζόντιο επίπεδο είναι λείο. Τραβάμε το σύστημα προς τα δεξιά κατά τον άξονα του ελατηρίου κατά d=0,4m και τη στιγμή to=0 τα αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν. 
 Δίνονται: m1=1kg, m2=3kg, k=100N/m.     Θετική φορά προς τα δεξιά. 
Γ1) Πόση είναι η ταχύτητα του Σ1 όταν διέρχεται από τη θέση φυσικού μήκους και ποια χρονική στιγμή συμβαίνει αυτό.    
Γ2) Να κάνετε γραφική παράσταση του μέτρου της τάσης του νήματος Τν σε συνάρτηση της απομάκρυνσης x σε βαθμολογημένους άξονες
Γ3) Πόσο πρέπει να είναι το ελάχιστο μήκος του νήματος ώστε τα σώματα να συγκρουσθούν στη θέση φυσικού μήκους.  
Γ4) Αν η κρούση είναι πλαστική πόσο είναι το νέο πλάτος Α’ της ταλάντωσης και πόση είναι η μείωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος των σωμάτων;                        
Γ5) *** Αν η κρούση είναι κεντρική ελαστική να προβλέψετε την εξέλιξη του φαινομένου και να βρείτε τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου