Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ 1

1. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, που έχει τη διεύθυνση του άξονα xOx, δια­δίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος λ = 0,4 m. Στο S.I. η εξίσωση της ταλάντωσης του υλικού σημείου που βρίσκεται στην αρχή O(x = 0) του άξονα είναι της μορφής y = Αημ(ωt). Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των φάσεων της ταλάντωσης δύο υλικών σημείων Σ1 και Σ2 του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η απόσταση d των τετμημένων των θέσεων των σημείων Σ1 και Σ2 είναι:
α. d = 0,6 m.                           β. d = 1,2 m.                            γ. d = 1,6 m.
Να επιλέξετε τη σωστή αιτιολογώντας την απάντηση σας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου