Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ένα κατακόρυφο ελατήριο που είναι στη μόδα!

Πάνω σε ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=200 Ν/m  έχουμε στερεώσει ένα  σημειακό  ελαστικό σώμα μάζας  m1=1 kg.
Πάνω στο σώμα μάζας m1 τοποθετούμε χωρίς να προσδένουμε δεύτερο ελαστικό σημειακό σώμα μάζας m2= 1 kg. Πάνω στη  ίδια κατακόρυφο του ελατηρίου και από ύψος Η=0,45  m πάνω από το σώμα μάζας m2 αφήνουμε  ελεύθερο τρίτο ελαστικό σώμα μάζας m3=1  kg.Τη στιγμή που η ταχύτητα του σώματος με μάζα m3 μηδενίζεται αφαιρούμε  το σώμα αυτό.
α)Ποιες οι  ταχύτητες  όλων των σωμάτων μετά την ελαστική κρούση.
β)Πόσες κρούσεις θα γίνουν συνολικά;
γ)Ποιο το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το σώμα μάζας m2.
Δίνεται το g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου