Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΚΡΟΥΣΗ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΠΟΤΑ!!

Στο σχήμα απεικονίζεται κατακόρυφο ελατήριο, στη θέση φυσικού μήκους(θ.Φ.Μ.), με το κάτω άκρο δεμένο στο δάπεδο, ενώ στο πάνω έχουμε προσδέσει σώμα μάζας m1. Αφήνουμε το σώμα να κινηθεί τη χρονική στιγμή to=0 και τη χρονική στιγμή  t1 αφήνουμε από το ίδιο σημείο, να κάνει ελεύθερη πτώση το σώμα μάζας m2 . Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά και ακαριαία τη χρονική στιγμή t2, πριν  ολοκληρώσει πλήρη ταλάντωση το σώμα m2, και αμέσως μετά την κρούση τους ισορροπούν. Δίνονται: m1=0,4kg ,  k=40N/m ,g=10m/s2 . Να υπολογίσετε:
1   1.  Τη μάζα m2
2.    Τη θέση που έγινε η κρούση
3.    Τις χρονικές στιγμές t1 και t2 
4.    Την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση
5.    Τη θέση του σώματος μάζας m2 τη στιγμή που το m1 σταμάτησε στιγμιαία για πρώτη φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου