Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Άνθρωπος μάζας m=100kg είναι πάνω σε ζυγαριά μπάνιου. Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να ταλαντώνεται αρμονικά πάνω-κάτω με τη βοήθεια των μυών των ποδιών του, ξεκινώντας προς τα πάνω. Τη χρονική στιγμή t=2π s έχει πραγματοποιήσει 10 πλήρεις ταλαντώσεις. Παρατηρεί ότι η μέγιστη ένδειξη της ζυγαριάς είναι 110kg  και η ελάχιστη 90kg.
Δίνεται g=10m/s2. Να υπολογίσετε:
1.  Την σταθερά D των μυών των ποδιών του .
2.  Το πλάτος ταλάντωσης του κέντρου μάζας του σώματός του.
Κάποια στιγμή σταματά και επαναλαμβάνει με τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση του κέντρου μάζας, του κάνοντας και πάλι Α.Α.Τ. Το πλάτος ταλάντωσης είναι τότε Α=10cm.
3.  Ποια η μέγιστη και ποια η ελάχιστη ένδειξη της ζυγαριάς.
4.  Πόση είναι η μέγιστη κινητική ενέργεια και ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της.  Δίνεται ότι ημ2φ=2ημφσυνφ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου