Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 2

1. Ένα ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m που έχει τον άξονα του κατακό­ρυφο έχει το φυσικό του μήκος και η πάνω άκρη του είναι δεμένη σε σταθε­ρό σημείο. Δένουμε στη κάτω άκρη του ελατήριου ένα σώμα, που έχει μάζα m = 1 kg και τη χρονική στιγμή t = 0 δίνουμε από τη θέση αυτή στο σώμα ταχύτητα υ = √3  m/s. Θεωρείστε θετική τη φορά προς τα κάτω. Δίνεται g = 10 m/s2.

Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να εξηγήσετε αν είναι σωστή ή λανθα­σμένη.

α. η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης συμπίπτει με το φυσικό μήκος του ελατήριου.

β. η επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t = 0 είναι α = 10 m/s2.

γ. το σώμα θα περάσει και πάλι για πρώτη φορά από την αρχική του θέση σε χρό­νο Τ.

δ. το πλάτος της ταλάντωσης είναι 0,1 m.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου