Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ταλάντωση και «αποχωρισμός»

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος με m1=1Kg και m2=3Kg αντίστοιχα, είναι τοποθετημένα σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300 και εφάπτονται μεταξύ τους. Το Σ1 είναι δεμένο στην άκρη του ελατηρίου σταθεράς Κ=100N/m. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί. Μετακινούμε τα σώματα ώστε το ελατήριο να συσπειρωθεί κατά Α=40cm και στη συνέχεια τα αφήνουμε ελεύθερα. Να βρείτε:

α) Πως μεταβάλλεται με το χρόνο η δύναμη ανάμεσα στις δυο μάζες, αν για t=0 είναι x=0 και υ>0,
β) τη θέση στην οποία θα αποχωριστεί το Σ2 από το Σ1,
γ) την ενέργεια της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ1 αφού αποχωριστεί από το Σ2,
δ) το κλάσμα της κινητικής ενέργειας του Σ2, αμέσως μετά τον αποχωρισμό, προς την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης των δυο σωμάτων,
ε) την απόσταση μεταξύ των δυο σωμάτων όταν το Σ1 πραγματοποιήσει μια ταλάντωση μετά τον αποχωρισμό. Δίνεται π=3,14, π2=10, =1,7 και g=10m/s2 .

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου