Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Έργο εξωτερικής δύναμης – Ενέργεια Ταλάντωσης

Δύο ασκήσεις:
1) Το σώμα m=2Kg του σχήματος είναι ακίνητο στην Θ.Φ.Μ. ελατηρίου σταθεράς k=200N/m, ξαφνικά δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=4,5N για Δx=0,02m που στη συνέχεια μηδενίζεται.

α) Να υπολογίσετε  την ενέργεια που προσφέρεται στο σύστημα μέσου του έργου της δύναμης F.
β) Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης, καθώς και το πλάτος ταλάντωσης του ταλαντωτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου