Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Στο διπλανό σχήμα τα ελατήρια σταθεράς k1 = k και k2 = 3k έχουν το ένα άκρο τους δεμένο σε ακλόνητο τοίχο και το άλλο δεμένο με το σώμα μάζας m. Όταν το σύστημα ισορροπεί τα ελατήρια έχουν επιμηκυνθεί κατά Δℓ1 και Δℓ2 αντίστοιχα. Μετακινούμε το σώμα προς τα δεξιά μέχρι που να φτάσει στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου σταθεράς k2, και στη συνέχεια το αφήνουμε. Το σώμα ταλαντώνεται με πλάτος A1.
Α. Κάποια στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο δεξιό άκρο της ταλάντωσης αφαιρούμε το ελατήριο σταθεράς k2 χωρίς απώλεια ενέργειας και το σώμα ταλαντώνεται πλέον με πλάτος Α2 για το οποίο ισχύει:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου