Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

51. ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ

Αρμονικό κύμα διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα xox΄ με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s.
Τη χρονική στιγμή t=0 το κύμα βρίσκεται στη θέση xM=-0,15m. Η πηγή (Ο) του κύματος βρίσκεται στη θέση x0=+0,1m. Το πλάτος ταλάντωσης της πηγής είναι Α=5cm και η περίοδός της είναι T=0,02s. Τότε:
α) Ποια είναι η εξίσωση του κύματος;
β) Σε πόσο χρόνο Δt το κύμα διήνυσε την απόσταση (ΟΜ);
γ) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t=0.
δ) Να σχεδιάσετε τη φάση του σημείου Μ με το χρόνο t.
ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης του κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση x από τη πηγή τη χρονική στιγμή t=0 και τη χρονική στιγμή t=T=0,02s.
στ) Για το σημείο Μ να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο
ζ) Αν τη χρονική στιγμή t=0, η πηγή (Ο), αρχίζει να απομακρύνεται από το σημείο (Μ) με ταχύτητα v=10m/s, τότε να βρεθεί η καινούργια εξίσωση του κύματος.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου