Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

42. ΚΥΚΛΩΜΑ E-R-L-C

Α)Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται:
Ε=3V, R=10Ω, L=10-2H και C=10-4F.
Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη στη θέση (1).
Να βρείτε:
α) Την τελική τιμή Ι0 της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα.
β) Το ρυθμό μεταβολής , της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος  στο πηνίο τη στιγμή t1, που αυτή γίνεται ίση με i=Ι0/2
γ) το ρυθμό με τον οποίο αποθηκεύεται ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου τη στιγμή t1.
Β) Τη χρονική στιγμή t0=0 που ένταση του ρεύματος γίνεται i=Ι0/2, μεταφέρουμε ακαριαία το διακόπτη στη θέση (2).
Να βρείτε:
α) Το ρυθμό μεταβολής της έντασης  στο πηνίο εκείνη τη στιγμή.
β) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος τη χρονική στιγμή t2, που ο ρυθμός μεταβολής της , γίνεται ίσος με αυτόν που υπολογίσατε τη χρονική στιγμή t1.
γ) Το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου τη χρονική στιγμή t2.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου