Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σώμα μάζας Μ = 0,5 kg, είναι δεμένο σεκατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k,το οποίο έχει το άλλο άκρο του δεμένο στην οροφή. Το ελατήριο έχει συνδεδεμένα τα άκρα του με ρευματοφόρο αγωγό, και έτσι λειτουργεί και ως πηνίο δημιουργώντας γύρω του μαγνητικό πεδίο. Η μαγνητική δύναμη είναι τέτοια ώστε μαζί με το σώμα μάζας Μ να συγκρατούνται εκατέρωθεν αυτού και δύο σώματα μάζας m1 = m2 = 0,75 kg, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το όλο σύστημα ταλαντώνεται και η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι της μορφής x= 0,5ημ4t (S.I.).
α. Να κάνετε την γραφική παράσταση της δύναμης της στατικής τριβής που συγκρατεί τα σώματα m1, m2 σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.
β. Αν ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ όλων των επιφανειών είναι μ = 0,45 να βρείτε την ελάχιστη μαγνητική δύναμη που πρέπει να ασκείται από το ένα σώμα στο άλλο ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση μεταξύ των σωμάτων m1, m2 με το σώμα μάζας Μ.
Την στιγμή που τοταλαντούμενο σύστημα περνά από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης κινούμενο ανοδικά, σταματάμε την παροχή ρεύματος οπότε τα σώματα εκατέρωθεν του Μ ″ξεκολλάνε″και το εγκαταλείπουν.
γ. Να βρείτε το νέο πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα Μ μετά την αποχώρηση των άλλων δύο.
δ. Να βρείτε ποιο σώμα θα σταματήσει πρώτο μετά την αποκόλληση το m1 ή το Μ που συνεχίζει να ταλαντώνεται.
Δίνεται g = 10 m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου