Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

7. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΑΙ … ΜΑΖΕΣ

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΑΙ … ΜΑΖΕΣ
Η τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ=6Kg και ακτίνα R=20cm και επιταχύνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με δύναμη F=420N. Η τροχαλία μπορεί να στέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο της.  Γύρω από την τροχαλία, είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί, στα άκρα του οποίου είναι δεμένα σώματα με μάζες, m1=4Kg, m2=2Kg και m3=1Kg. Τότε:
α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση α της τροχαλίας.
β) Να υπολογιστούν οι τάσεις των νημάτων.
γ) Για ανύψωση της τροχαλίας κατά h=15cm να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του συστήματος.
δ) Να βρεθεί η σχέση που δίνει τη στροφορμή του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο και
ε) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος.
Δίνεται για την τροχαλία Ιcm=1/2MR2 και g=10m/s2.
Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου