Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

6. κινητή τροχαλία και έργο τάσης νήματος

Στη διπλανή διάταξη η τροχαλία κέντρου Κ έχει ακτίνα R και μάζα M=4Kg ενώ η μικρή τροχαλία έχει μάζα m=1Kg και ακτίνα r. Αφήνουμε τη m1=3Kg ελεύθερη να κινηθεί.
Να βρείτε:
α) Την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί η μάζα m1 και
β) τη συνολική δύναμη ΣF  που ασκείται από την οριζόντια οροφή στο σύστημα  των τροχαλιών,
γ) Να υπολογιστούν τα έργα των τάσεων T1, T2  T3 που ασκούνται στις τροχαλίες αν η μάζα m1 μετατοπιστεί προς τα κάτω κατά h=1m.
Για την τροχαλία ισχύει
 Ιcm=1/2MR2 ακόμη g=10m/s2.


Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου