Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

4. Κύλινδρος και ταλάντωση

Γύρω από τον ομογενή κύλινδρο του σχήματος μάζας Μ=4Κg, είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα το ελεύθερο άκρο του οποίου μέσω αβαρούς τροχαλίας δένεται με σώμα μάζας m=1Kg. Ο κύλινδρος Μ είναι δεμένος  από το κέντρο μάζας του, στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=400N/m και μπορεί να κυλίεται στο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να ολισθαίνει. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί.
Τραβάμε τη μάζα m κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=10cm και την αφήνουμε ελεύθερη.
α) Να γράψετε τις εξισώσεις ταλάντωσης της μάζας m και του κυλίνδρου Μ,
β) να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών μεταβάλλεται η επιτάχυνση του άξονα περιστροφής του κυλίνδρου,
γ) να βρείτε πως μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης η στατική τριβή μεταξύ του κυλίνδρου και του οριζόντιου επιπέδου και
δ) αν δίνεται ότι μs=1,6 τότε για ποιες τιμές του πλάτους ταλάντωσης του κυλίνδρου, αυτός δεν ολισθαίνει; Δίνονται για τον κύλινδρο Icm=0,5MR2 και g=10m/s2.

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου