Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

26. Σύστημα οδοντωτών τροχών


Η διάταξη του σχήματος αποτελείται από δυο οδοντωτούς τροχούς.  Ο πιο μεγάλος  έχει ροπή αδράνειας
Ι1=18×10-2Κg×m2 και ακτίνα R=0,4m. Ο μικρός τροχός έχει Ι2=2×10-2Κg×m2 και ακτίνα r=0,2m. Γύρω από τo μεγαλύτερο τροχό και σε απόσταση r=0,2m υπάρχει ένα αυλάκι, γύρω από το οποίο είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί. Στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού είναι δεμένο ένα σώμα μάζας m1=13/8 =Kg.
Κάποια στιγμή αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο.
α) Αν το νήμα ξετυλιχθεί κατά L=1m, τότε να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα ω1 του μεγαλύτερου οδοντωτού τροχού
β) Ποιος είναι ο ρυθμός προσφερόμενης ενέργειας εκείνη τη στιγμή
γ) Να υπολογιστεί η τάση του νήματος.
δ) Να υπολογιστεί η συνολική ροπή σε κάθε τροχό
ε) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση της μάζας m1 με τους Νόμους του Newton.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου