Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

21. Πλάγια κρούση και κύλιση

Το βλήμα μάζας m=100g, πριν σφηνωθεί στη ξύλινη σφαίρα, έχει ταχύτητα υ=3m/s σε διεύθυνση που σχηματίζει με την οριζόντια γωνία φ=600. Το βλήμα σφηνώνεται ακαριαία στο σημείο Γ, μιας κατακόρυφης διαμέτρου της σφαίρας με (ΚΓ)=5cm. Αν η σφαίρα έχει μάζα Μ= Kg και ακτίνα R=10cm και παρουσιάζει με το οριζόντιο δάπεδο συντελεστή τριβής  ολίσθησης μ=0,1, τότε:
α) Να δείξετε ότι αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα ολισθαίνει,
β) να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση καθώς και η αρχική του γωνιακή επιτάχυνση,
γ) να βρείτε το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας που χάνεται κατά την κρούση και το ποσοστό της ίδιας αρχικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβών της σφαίρας με το δάπεδο και μέχρι το στερεό να σταματήσει να κινείται.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς μια διάμετρό της Ι=2/5Μ×R2 ότι το βλήμα είναι αμελητέων διαστάσεων και g=10m/s2.


Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου