Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

2. Ράβδοι και ταλάντωση


 Ράβδος μάζας Μ είναι δεμένη στο ένα άκρο της σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ, όπως φαίνεται στο σχήμα και ισορροπεί. Η ράβδος ακουμπά επίσης πάνω στους δυο δίσκους  της ίδιας μάζας Μ, και ακτίνας R. Τότε:

α) Να δείξετε πως αν απομακρύνουμε τη ράβδο από τη θέση ισορροπίας της και την αφήσουμε ελεύθερη τότε αυτή πραγματοποιεί α.α.τ. και
β) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης που πραγματοποιεί η ράβδος 
Θεωρούμε ότι η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, ότι δεν παρατηρείται ολίσθηση μεταξύ ράβδου και δίσκων και ότι η ροπή αδράνειας του κάθε δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου είναι: Ιcm=1/2MR2.
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου