Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

19. ...ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ

Μια άσκηση από το  βιβλίο των Beer- Jonhston.
ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ
Ένας  ομογενής δίσκος μάζας m=4Kg και ακτίνας r=5cm, τοποθετείται σε άξονα Οx αμελητέας μάζας. Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον άξονα Οx με γωνιακή ταχύτητα ω1=6 rad/s, ενώ ταυτόχρονα περιστρέφεται και γύρω από τον κατακόρυφο άξονα Οy χωρίς να ολισθαίνει, με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, και σε απόσταση L=12cm όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσδιορίστε:
α) τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου,
β) τη συνολική στροφορμή του , και
γ) την ολική  κινητική του ενέργεια.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου για το κέντρο μάζας του και ως προς τον άξονα Οx,
Ιx=1/2mr2 ,  ενώ για τον άξονα Oy και για το κέντρο μάζας του είναι αντίστοιχα Ιy=1/4mr2.
Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου