Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

16. ΚΥΛΙΣΗ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ…

Το σώμα Σ2 του σχήματος έχει μάζα Μ=1Kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Πάνω στο Σ2 βρίσκεται ομογενής κύλινδρος Σ3 που έχει μάζα m3=4Kg.
To K.M του Σ3 δένεται μέσω αβαρούς σχοινιού το οποίο περνά από τροχαλία μάζας m2=Kg και έχει δεμένο στο άλλο του άκρο σώμα μάζας m1=2Kg.
Όταν αφήσουμε το σώμα μάζας m1, ελεύθερο τότε το σώμα Σ3 κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο Σ2.
α) Να βρείτε την επιτάχυνση του άξονα περιστροφής του κυλίνδρου
β) Να βρείτε το συνολικό έργο των εξωτερικών δυνάμεων για μετατόπιση του Κ.Μ του κυλίνδρου κατά x=1,2m,
γ) Πόση είναι τότε η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος;
δ) Πόσο μετακινήθηκε τότε το Σ3 πάνω στο Σ2;
ε) Πόσος είναι ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος;
Δίνεται g=10m/s2 και ακόμη Ι=1/2mR2 .

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου