Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

14. Δυο _ράβδοι

ο στερεό του σχήματος αποτελείται από δυο ράβδους. Την (ΟΒ)=L1=0,2m με μάζα m1=3Kg και την (ΒΓ)=L2=0,6m με μάζα m2=1Kg, που συγκολλούνται στο κοινό τους άκρο Β. Κάθετα στις δυο ράβδους ασκούνται οι δυνάμεις F1=16N και F2=2N με τη φορά που φαίνεται στο σχήμα. H F1
εφαρμόζεται στο άκρο Γ της ΒΓ και η F2 στο μέσο Α της ΟΒ. Λόγω τριβών με τον άξονα περιστροφής το σύστημα ισορροπεί σχηματίζοντας γωνία φ=600 με την κατακόρυφο.
α) Ποια είναι η συνολική ροπή που ασκείται στη ράβδο από την τριβή με τον άξονα περιστροφής;
β) Ποια είναι η συνολική δύναμη που ασκείται από τον άξονα περιστροφής στη ράβδο όταν αυτή ισορροπεί;
γ) Ρίχνουμε λίγο λαδάκι και μηδενίζουμε τις τριβές με τον άξονα περιστροφής οπότε το σύστημα ξεκινά να περιστρέφεται από την ηρεμία. Τότε να υπολογιστεί το έργο όλων των δυνάμεων και η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος μόλις αυτό γίνει κατακόρυφο για πρώτη φορά.
δ) Αν εκείνη τη στιγμή που γίνεται κατακόρυφο, συγκρούεται ελαστικά στο κατώτερο άκρο του, με σημειακή μάζα m=1Kg που κινείται με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s σχηματίζοντας με την κατακόρυφο, γωνία 300, και αν θεωρήσουμε  τις επιφάνειες λείες, τότε:
i) Να υπολογιστούν η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου καθώς και η ταχύτητα της μάζας m αμέσως μετά την κρούση.
ii) Πόση είναι η μέγιστη ενέργεια παροδικής παραμόρφωσης;
ε) Πόση είναι η αντίδραση από τον άξονα στήριξης αμέσως μετά την κρούση;
Δίνεται 3^1/2=1,7 και η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το Κ.Μ της είναι Ι=1/12mL2.
Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου