Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

13. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΑΙ …ΜΙΑ ΣΑΝΙΔΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΑΙ …ΜΙΑ ΣΑΝΙΔΑ
 Στο σχήμα που φαίνεται δίπλα ο κύλινδρος μάζας m μπορεί να κυλίεται πάνω στη σανίδα μάζας Μ=1,75 Kg. Ακόμη οι δυο κύλινδροι με μάζες m1 και m2 μπορούν να κυλίονται ελεύθερα.
 

Κάποια στιγμή ασκούμε στον κύλινδρο μάζας m, οριζόντια σταθερή δύναμη F=17N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν δεν παρατηρείται σε καμία περίπτωση ολίσθηση τότε:
α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του Κ.Μ του κυλίνδρου μάζας m, καθώς και των κυλίνδρων m1 και m2,
β) Πόση είναι η γωνιακή επιτάχυνση του κάθε κυλίνδρου;
γ) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F για μετατόπιση του Κ.Μ του κυλίνδρου μάζας m, κατά xcm=24cm,
δ) Πόση είναι τότε η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος; Τι παρατηρείτε;
Δίνονται m=m1=m2=1Kg, R=R1=R2=2cm, ενώ η ροπή αδράνειας κυλίνδρου μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα που διέρχεται από το Κ.Μ του  δίνεται από τη σχέση του Ι=1/2mR2.
Συνοπτική λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου