Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

12. Κύλινδροι και...μια ράβδος

Το σύστημα του σχήματος αποτελείται από δυο κυλίνδρους με μάζες m1=1Kg , R1=10cm και m2=2Kg, R2=20cm. Τα κέντρα μάζας των κυλίνδρων συνδέονται με ράβδο μάζας m=1Kg η οποία δεν εμποδίζει την περιστροφή. Στο σύστημα εξασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F=11N, όπως φαίνεται στο σχήμα και τότε αυτό κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει.

 

α) Να υπολογίσετε την μεταφορική επιτάχυνση του συστήματος
β) Να υπολογιστεί ο λόγος των στροφορμών των δυο κυλίνδρων κάθε χρονική στιγμή.
γ) Ποια είναι η κινητική ενέργεια του κάθε στερεού τη στιγμή που ο κύλινδρος m1 έχει κάνει Ν1=στροφές;
δ) Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που ασκεί η ράβδος σε κάθε σώμα;
Δίνεται g=10m/s2 και η ροπή αδράνειας του κάθε κυλίνδρου γύρω από άξονα που περνάει από το Κ.Μ του Ι=1/2mR2.
Συνοπτική λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου