Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

11. ....Ράβδοι και κρούση

Οι τρεις ράβδοι m1,m2 και m3 του σχήμα

τος ίδιου μήκους L=0,6m, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους O και σχηματίζουν ανά δύο γωνία 1200. Το σύστημα των τριών ράβδων μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από οριζόντιο πείρο, κάθετο στο επίπεδό τους, που περνάει από το κοινό τους άκρο O.
Κάποια  στιγμή το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα. Τότε:
α) Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση τ
ου συστήματος και η αντίδραση από τον πείρο τη στιγμή της εκκίνησης,
β) Πόση είναι η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος μόλις η m3 γίνει κατακόρυφη;
γ) Σε ποια θέση το σύστημα των τριών ράβδων έ
χει γωνιακή επιτάχυνση ίση με μηδέν;
δ) Για ποια γωνία περιστροφής σταματάει στιγμιαία η περιστροφή;
ε) Αν όλες οι ράβδοι είχαν την ίδια μάζα τότε είναι σωστό να πούμε ότι το σύστημα ισορροπεί σε οποιαδή
ποτε θέση;
στ) Αν τη στιγμή που η m3 γίνει κατακόρυφη, το ελεύθερο άκρο της ράβδου με μάζα m2 συγκρούεται πλαστικά με σημειακή μάζα m΄, που κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω με υ= m/s, τότε ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος αμέσως μετά την κρούση; Δίνονται m1=2m, m2=m3=m, όπου m=1Kg και g=10m/s2. Ακόμη η ροπή αδράνειας ράβδου μάζας m και μήκους L γύρω από άξονα που περνάει από το ένα άκρο της είναι Ι=1/3 ML2.
Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου