Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Οι δύο κύλινδροι.

Σε οριζόντιο επίπεδο αφήνονται δύο όμοιοι μάζας 2 kg και ακτίνας 0,2m.  Ο συντελεστής  τριβής μεταξύ αυτών και του εδάφους είναι 0,2. Ο πράσινος έχει αρχική γωνιακή ταχύτητα 30 rad/s και ο κόκκινος 60 rad/s.
1.      Ποια θα είναι η τελική ταχύτητα εκάστου;
2.      Πόση απόσταση θα διανύσει έκαστος μέχρι να αποκτήσει την τελική του ταχύτητα;
3.      Τι ταχύτητα θα έχει κάθε κύλινδρος όταν θα έχει διανύσει απόσταση 0,5m ;

4.      Ποιο το έργο κάθε τριβής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου