Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Το ελατήριο στο άκρο νήματος.


Μη εκτατό νήμα μήκους l=15cm και με όριο αντοχής μεγαλύτερο από 30Ν  στερεώνεται σε οροφή εργαστηρίου. Στο κάτω μέρος του νήματος στερεώνουμε  κατακόρυφο ελατήριο σταθερά Κ=100Ν/m και στο κάτω μέρος του ελατηρίου ισορροπεί σώμα μάζας m=1Kg.
Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,2m και το αφήνουμε ελεύθερο  την χρονική στιγμή t=0 . Κάποια στιγμή το νήμα χαλαρώνει αλλά δεν εμποδίζει την κίνηση του συστήματος οπότε μετά από λίγο το πάνω άκρο του ελατηρίου φτάνει στην οροφή του εργαστηρίου και χωρίς απώλεια ενέργειας το ελατήριο κολλάει στην οροφή. Να βρεθούν:
A) H χρονική εξίσωση του μέτρου της τάσης του νήματος.
Β) Η χρονική στιγμή της επαφής του άκρου του ελατηρίου με την οροφή.
Γ) Η μέγιστη δυναμική του ελατηρίου στην διάρκεια του παραπάνω πειράματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου