Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Ένας κύλινδρος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και κατόπιν τον τοποθετούμε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήμα για t=0 ασκούμε πάνω του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.
Αν δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2.
α) Ο κύλινδρος θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
β) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει μόνο μεταφορική ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
γ) Ένα σημείο Α επαφής του κυλίνδρου με το επίπεδο έχει μηδενική ταχύτητα.
δ) Το σημείο Α έχει οριζόντια συνιστώσα επιτάχυνσης προς τα αριστερά.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου