Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Στροφική Ταλάντωση, αλλά και Ισορροπία.

Ομογενής ράβδος  ΑΓ  έχει μάζα Μ1=3kg και μήκος  L=3m μπορεί να ισορροπεί οριζόντια με την βοήθεια άρθρωσης στο σημείο Α και με λείο κατακόρυφο  υποστήριγμα στο σημείο Γ. Πάνω στη ράβδο ισορροπεί δίσκος μάζας Μ2=1kg και ακτίνας R=0,2m.Στο κέντρο μάζας του δίσκου έχουμε περάσει το άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου φυσικού μήκους Lo=1,5m και σταθεράς Κ=150Ν/m έτσι ώστε ο δίσκος να μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου βρίσκεται ακλόνητα στερεωμένο στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το σημείο Α της ράβδου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

Απομακρύνουμε το κέντρο μάζας του δίσκου κατά x1=0,3m και την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο οπότε ο δίσκος κυλίεται συνεχώς χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην ράβδο. Να βρεθούν:
A) Τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στα σημεία Α και Γ πριν απομακρυνθεί ο δίσκος.
Β) Η εξίσωση της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου σαν συνάρτηση του χρόνου καθώς και η εξίσωση της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης σαν συνάρτηση του χρόνου.
Γ) Να βρεθεί η εξίσωση του μέτρου της δύναμης που ασκείται στην άρθρωση σε συνάρτηση του χρόνου  μετά την χρονική στιγμή 0.
Για τον δίσκο Ιcm=0,5MR2.

1 σχόλιο:

  1. Χρήστο πολύ ωραία άσκηση!!αλλά για σκέψου και με τον δίσκο 'Λαμπράκη' (Τον δικαιούται νομίζω τον τίτλο) πόσες ωραίες παραλλαγές γεννούνται στο σχήμα σου?

    ΑπάντησηΔιαγραφή