Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Κατακόρυφη ταλάντωση και ολική ανάκλασηα) Να υπολογιστούν:
α1) Η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο νερό.
α2) Ο δείκτης διάθλασης του νερού για την δεδομένη ακτινοβολία.
α3) Η κρίσιμη γωνία εξόδου της ακτινοβολίας από νερό προς τον αέρα.
β) Να γραφεί η χρονική εξίσωση του μαγνητικού πεδίου της ακτινοβολίας στο νερό, θεωρώντας ότι τα δύο πεδία είναι συμφασικά.
γ) Να υπολογιστεί το ύψος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού που βρίσκεται η φωτεινή πηγή.
δ) Κάποια στιγμή που θεωρείται ως t=0 η φωτεινή πηγή αρχίζει να κινείται από το σημείο Ο(y=0) κατακόρυφα προς τα πάνω σε διεύθυνση που διέρχεται από το κέντρο Κ της επιφάνειας του υγρού εκτελώντας απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ=1,5 s. Εάν κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης φωτίζεται στιγμιαία ολόκληρη η επιφάνεια του υγρού, να υπολογίσετε:
δ1) το πλάτος Α και η χρονική εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης της φωτεινής πηγής, θεωρώντας ως θετική την φορά προς τα κάτω
δ2) για πόσο χρόνο στη διάρκεια κάθε περιόδου το εμβαδόν του φωτεινού δίσκου είναι μεγαλύτερο από το 81% του εμβαδού της επιφάνειας του υγρού.
Για τον αέρα θεωρείστε δείκτη διάθλασης nαερ=1 και ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο κενό c=3.108m/s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου