Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

60 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΟΛΕΣ ΣΩΣΤΕΣ

1)Το b είναι μία σταθερά που ονομάζεται σταθερά απόσβεσης και εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου καθώς και από το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου που κινείται.
2)Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς (ή δύο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις) του πλάτους κατά την σύνθεση δύο ταλαντώσεων με παραπλήσιες συχνότητες, ονομάζεται περίοδος των διακροτημάτων
3)Ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος είναι η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται ελεύθερα ένα σύστημα.
4)Το κύκλωμα επιλογής σταθμών στο ραδιόφωνο είναι ένα κύκλωμα LC,που εξαναγκάζεται σε ηλεκτρική ταλάντωση από την κεραία.
Η συνέχεια σε  pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου