Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

2ο Θέμα. Εξάσκηση στις εξισώσεις της ελαστικής κρούσης.


Δύο σώματα με μάζες m1=1Kg  και m2=3kg κινούνται με την ίδια σταθερή  ταχύτητα μέτρου u1=8m/s  πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι συνδεδεμένα με ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ. Ένα πανομοιότυπο σύστημα αλλά με μάζες  m3=3kg και m4=1kg  με ελατήριο σταθεράς Κ κινείται  με ταχύτητα μέτρου u3=4m/s  αντίθετης φοράς της u1 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
Aν η κρούση των M1 και Μ2 είναι κεντρική και ελαστική και διαρκεί αμελητέο χρόνο ο  λόγος των μέγιστων δυναμικών ενεργειών των δύο ελατηρίων μετά την κρούση των σωμάτων  θα είναι:
A.5                   B.  8,8                            Γ.   4,5                      Δ. 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου