Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σχέσεις μαζών , υψών – ελαστική κρούση – 2ο θέμα
Η σφαίρα Σ1 του σχήματος μάζας m1 ,  αφήνεται ελεύθερη από ύψος H,   και στη συνέχεια συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες ανέρχονται και σταματούν στιγμιαία η κάθε μια , στο ίδιο ύψος  h από το σημείο που έγινε η κρούση.
Οι σφαίρες,  κρέμονται από αβαρή μη εκτατά νήματα ίσου μήκους στερεωμένα στα πάνω άκρα τους. Τριβές κατά τις κινήσεις δεν υπάρχουν και οι σφαίρες θεωρούνται σημειακές.
Α . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  για τις μάζες των σφαιρών είναι σωστή;
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
α. m2 = m1 , β. m2 = 2m1 , γ. m2=3m1
B . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  μεταξύ των υψών  είναι σωστή;
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
α. h = H/4 , β. h = H/2 , γ. h = H/3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου