Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Διερεύνηση αποτελέσματος συμβολής – 2ο θέμα


Δυο όμοιες σύγχρονες πηγές Π1 , Π2  εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων,  βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της  επιφάνειας ενός  υγρού και παράγουν  κύματα σταθερού πλάτους και χωρίς αρχική φάση με μήκος κύματος λ = 2α ,  και ΚΛ = 3α όπου α θετική σταθερά .
Δυο σημεία Β , Δ της επιφάνειας του υγρού βρίσκονται εκατέρωθεν της ευθείας που ενώνει τις πηγές όπως φαίνεται στο σχήμα με 
 (ΚΒ) – (ΛΒ) = (ΚΔ) – (ΛΔ ) = - α.
Μετά τη συμβολή των κυμάτων,  στο ευθύγραμμο τμήμα ΒΔ υπάρχουν
α. δύο  σημεία που παραμένουν μονίμως ακίνητα και δυο που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
β. τρία  σημεία που παραμένουν μονίμως ακίνητα τέσσερα  που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
γ. τρία σημεία που παραμένουν μονίμως ακίνητα και δυο που  ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου