Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Στιγμιότυπο - Doppler


Πάνω σε μία ήρεμη επιφάνεια υγρού μία ακίδα πάλλεται  αρμονικά δημιουργώντας επιφανειακό  εγκάρσιο κύμα. Κάποια χρονική στιγμή t=0 η ακίδα  αρχίζει να κινείται σε  σταθερή κατεύθυνση προς την  θετική κατεύθυνση xx΄με σταθερή ταχύτητα. Αν  το στιγμιότυπο του κύματος  είναι η  παρακάτω  γραφική παράσταση

τότε το μήκος κύματος του κύματος που θα διαδιδόταν στο νερό αν  η ακίδα αν ήταν ακίνητη θα είναι:
Α. 5cm                  Β. 10cm                  Γ.  7,5cm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου