Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Το γιο-γιο, αφού ξετυλιχθεί το νήμα, πέφτει στο πάτωμα.


Το γιο-γιο αποτελείται από έναν κύλινδρο μάζας 2 kg και ακτίνας 0,2 m. Φέρει εγκοπή ακτίνας 0,1 m στην οποία είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα μήκους ℓ = 60 cm. Αφήνεται ελεύθερο από ύψος Η =1,2 m από το πάτωμα με το οποίο παρουσιάζει τριβή με συντελεστή τριβής μ.
Στο πάτωμα δεν αναπηδά.

  1. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα και την ταχύτητα του κυλίνδρου τη στιγμή που το νήμα έχει ξετυλιχτεί.
  2. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα και την ταχύτητα του κυλίνδρου τη στιγμή που φτάνει στο πάτωμα.
  3. Βρείτε την τελική ταχύτητα του κυλίνδρου και την τελική γωνιακή του ταχύτητα.
  4. Να βρείτε την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση με το δάπεδο και κατά την ολίσθηση σ’ αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου