Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Τι κίνηση κάνει η ράβδος;

Μια λεπτή ομογενής ράβδος (ΑΒ)  μήκους ℓ ηρεμεί σε μια παγωμένη λίμνη. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζόντιων δυνάμεων F1 και F2, όπου F2=2F1, κάθετων  στην ράβδο, όπου (ΑΓ)= ¼ ℓ.   
i) Η ράβδος θα εκτελέσει:
α) μόνο μεταφορική κίνηση
β) μόνο στροφική κίνηση
γ) Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση.
ii) Να εξετάσετε την ορθότητα ή μη της πρότασης:       
«Αφού η ράβδος δεν στρέφεται θα ισχύει Στ=0, ως προς οποιοδήποτε σημείο».
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου