Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Μια ελαστική κρούση και η στροφορμή.

Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,1kg ηρεμεί δεμένη στο κάτω άκρο νήματος μήκους ℓ=3m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο,  ενώ εφάπτεται σε ένα σώμα , το οποίο ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Εκτρέπουμε τη σφαίρα φέρνοντάς την στο σημείο Α, σε ύψος h=1,25m και την αφήνουμε να κινηθεί.  Μετά την μετωπική και ελαστική κρούση της σφαίρας με το σώμα Σ, η σφαίρα επιστρέφει φτάνοντας σε ύψος h1=0,45m, ενώ το σώμα Σ διανύει απόσταση x=2m, μέχρι να σταματήσει. Να υπολογιστούν:
i)   Η μάζα M του σώματος Σ.
ii)  Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας που οφείλεται στην κρούση.
iii) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ και του επιπέδου.
iv) Τη στιγμή που η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος h2=0,25m κατά την άνοδό της, να βρεθούν:
α) Η  στροφορμή της σφαίρας (μέτρο και κατεύθυνση) ως προς το σημείο Ο, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής της αντίστοιχης στροφορμής.
β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας.
Δίνεται g=10m/s2.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου