Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Φούρκα που δημιουργεί ταλαντώσεις.

Στο παρακάτω σχήμα η ράβδος ΑΓ έχει μάζα Μ=3Κg και μήκος L=0,8m  ισορροπεί οριζόντια. Η ράβδος δεν είναι ομογενής αλλά το κέντρο μάζας βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση L/3 από το άκρο της Α. Η ράβδος ισορροπεί ενώ ακουμπά στα  δύο σημειακά σώματα m1=1Kg στο άκρο Α και m2=3Kg στο άκρο Γ με την βοήθεια δύο ιδανικών κατακόρυφων ελατηρίων με σταθερές Κ1=100Ν/m και Κ2=300Ν/m όπως στο παρακάτω σχήμα

Ενώνουμε τα δύο σώματα με αβαρή  ελαστική χορδή όπου μπορεί να διαδοθεί αρμονικό κύμα με ταχύτητα u=1/π m/s. Την χρονική στιγμή t=0 αφαιρούμε  αυτόματα την ράβδο ΑΓ με αποτέλεσμα τα σώματα m1 και m2 που είναι δεμένα στα ελατήρια να εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις.
Να βρεθούν:
A) H αρχική παραμόρφωση του κάθε ελατηρίου
Β) Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο για καθένα από τα δύο σώματα αν υποθέσουμε ότι η θετική φορά είναι προς τα πάνω
Γ) Η μορφή της χορδής την στιγμή που θα συναντηθούν τα δύο κύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου