Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Δύο σφαίρες συγκρούονται πάνω σε σανίδα με δυναμόμετροΟριζόντια σανίδα μήκους L και μάζας M στηρίζεται σε αβαρή στηρίγματα Τ1 και Τ2. Το ένα από τα δύο στηρίγματα είναι τοποθετημένο πάνω σε ηλεκτρονικό δυναμόμετρο.
Δύο ομογενείς σφαίρες Σ1 και Σ2 έχουν ίσες ακτίνες, μάζες m1, m2 και βρίσκονται στα άκρα της σανίδας.
Α) Τη στιγμή t = 0 εκτοξεύονται μεταφορικά η μία προς την άλλη κατά μήκος της σανίδας με ταχύτητες μέτρων υ1 = 1m/s και υ2 = 3m/s και συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Η ένδειξη τότε του δυναμόμετρου μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με το διάγραμμα του διπλανού σχήματος. Να υπολογίσετε τις μάζες m1, m2 και Μ των τριών σωμάτων καθώς και το μήκος L της σανίδας.
Β) Υποθέτοντας τώρα ότι οι σφαίρες του προηγούμενου ερωτήματος εκτοξεύονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ταχύτητες ίσων μέτρων υ1 = υ2 = 1m/s και δημιουργούν μετά την κρούση συσσωμάτωμα (π.χ. με τη βοήθεια Velcro), να σχεδιάσετε το νέο διάγραμμα ένδειξης – χρόνου για το δυναμόμετρο.
Τριβές δεν υπάρχουν πουθενά. Δίνεται g = 10 m/s².

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου