Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Αρχή διατήρησης ενέργειας και στροφορμής – 2ο ΘέμαΟρθογώνιο πλαίσιο ΚΛΜΝ σχήματος «Π» πλευράς ΛΜ = d = 3r και αμελητέας μάζας , μπορεί να στέφεται χωρίς τριβές , γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που τέμνει κάθετα το μέσον Ο της πλευράς  ΛΜ.
 Δυο πανομοιότυποι τροχοί Τ1 και Τ2  μάζας  m  ο καθένας κι ακτίνας  r , μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές , ως προς κάθετους  άξονες τις οριζόντιες πλευρές ΛΚ  και ΜΝ του πλαισίου,  έχοντας το επίπεδό τους κατακόρυφο και τα κέντρα τους στα σημεία Κ και Ν όπως φαίνεται στο σχήμα.
Ανάμεσα σε δυο καρφιά αμελητέας μάζας  που είναι καρφωμένα στην περιφέρεια των τροχών στη διεύθυνση της ακτίνας ,  και εξέχουν  κατά το ίδιο μήκος, συγκρατείται με  τη βοήθεια νήματος συσπειρωμένο κατά x = r ,  ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=11mλ2  με  λ > 0. Αρχικά , το σύστημα κρατείται σε ηρεμία και το πλαίσιο είναι οριζόντιο.
Κάποια χρονική στιγμή , κόβουμε το νήμα και ταυτόχρονα αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο.
Όταν  το ελατήριο θα αποκτά το φυσικό του μήκος,  η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του κάθε τροχού γύρω από τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του θα είναι
α. ω = λ ,  β. ω = 3λ ,  γ. ω =5λ/2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς το κέντρο μάζας του είναι Ι = (½)mr2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου