Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Παραλλαγή άσκησης του Δημήτρη Αναγνώστου.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητος δίσκος μάζας 1 kg ακτίνας 0,2 m. Το κέντρο του είναι συνδεδεμένο μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος με ακίνητο σημείο Ο. Η απόσταση ΟΚ είναι ℓ = 0,4 m.
Δεύτερος όμοιος δίσκος κινείται όπως στο σχήμα με ταχύτητα 5 m/s. Η μεταξύ τους κρούση είναι ελαστική και τριβές δεν αναπτύσσονται μεταξύ των δίσκων.
  1. Να βρείτε τις τελικές ταχύτητες των δίσκων.
  2. Τι θα συνέβαινε αν στη θέση του νήματος υπήρχε αβαρής ράβδος η οποία θα επέτρεπε την ελεύθερη ως προς αυτήν περιστροφή του δίσκου;
  3. Τι θα συνέβαινε αν στη θέση του νήματος υπήρχε αβαρής ράβδος η οποία δεν θα επέτρεπε την ελεύθερη ως προς αυτήν περιστροφή του δίσκου
Θεωρήσατε ότι το τέντωμα δεν προκαλεί θερμικές απώλειες μηχανικής ενέργειας στο νήμα και στις ράβδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου