Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Επειδή υπάρχει περίσσευμα στόκων και φουρφουριών....

Δύο ράβδοι μάζας Μ=1,8Κg και μήκους L=1m είναι κολλημένοι στο κέντρο μάζας τους έτσι ώστε να σχηματίζουν μεταξύ τους ορθή γωνία. Κάνουμε μία μικρή τρύπα στο κέντρο μάζας των δύο ράβδων και στο κέντρο τους περνάμε οριζόντιο άξονα που είναι η κατάληξη ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=400Ν/m και αρκετά μεγάλου φυσικού μήκους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το σύστημα ισορροπεί με την μία ράβδο κατακόρυφη και την άλλη οριζόντια και μπορεί να  περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον οριζόντιο άξονα.
Τέσσερα  όμοια σημειακά σώματα m=0,1Κg  που κινούνται τα δύο οριζόντια και τα δύο κατακόρυφα με το ίδιο μέτρο ταχύτητας υ=10m/s συγκρούονται ταυτόχρονα και ακαριαία στα τέσσερα άκρα των δύο ράβδων όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.
Α)  Τι είδους κίνηση θα εκτελέσει το κέντρο μάζας του συστήματος των σωμάτων;
B)  Ποια η μέγιστη κινητική ενέργεια του συστήματος ;
Γ)  Ποιο το ελάχιστο και ποιο το μέγιστο μέτρο της γραμμικής ταχύτητας  που θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποια στιγμή οι σημειακές μάζες;
Για την κάθε ράβδο Ιcm=1/12ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου