Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Διπλό χάσιμο επαφής.


Τρία  σημειακά σώματα με μάζες m1=1Kg   m2=2Kg   και  m3=1kg   βρίσκονται σε επαφή έχοντας συσπειρώσει  κατά x1=0,2m  το οριζόντιο ελατήριο σταθερά Κ1=100N/m του σχήματος. Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.
Το  σώμα μάζας m1 είναι δεμένο στο ελατήριο και  την  χρονική στιγμή t=0  τo σύστημα αφήνεται ελεύθερο και όταν χαθεί η πρώτη επαφή των σωμάτων το σώμα μάζας m3 καρφώνεται χωρίς απώλεια ενέργειας σε ένα δεύτερο ελατήριο σταθεράς Κ2=300N/mH απόσταση των δύο φυσικών μήκων των δύο ελατηρίων είναι D=π/5 m  να βρεθούν:
Α) Ποια στιγμή τα σώματα θα συμβεί ο τελικός αποχωρισμός;
Β) Ποια τα τελικά πλάτη ταλάντωσης των  σωμάτων που ταλαντώνονται αν το σώμα μάζας m2 μετά τον αποχωρισμό του από το σώμα μάζα m3 απομακρυνθεί από το σύστημα;
Γ) Ποια θα μπορούσε να ήταν η μέγιστη και ποια η ελάχιστη απόσταση των δύο σωμάτων που ταλαντώνονται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου