Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Αλληλεπίδραση μεταξύ σταθερά συνδεδεμένων ράβδων


Δύο λεπτές ομογενείς ράβδοι ΑΒ και ΑΓ έχουν μάζες Μ, 2Μ και μήκη L, 2L αντίστοιχα. Τις συνδέουμε σταθερά στο ένα άκρο Α (π.χ. με συγκόλληση ή με βίδα / παξιμάδι και καλό σφίξιμο) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα στερεό σχήματος (ανοικτού) ορθογωνίου τριγώνου με γωνία θ=60º μεταξύ των ράβδων. Το στερεό ηρεμεί ακουμπισμένο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και κάποια στιγμή ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου Fεξ στο μέσο της μικρής ράβδου και κάθετα προς αυτή, όπως στο σχήμα.
Α) Να προσδιορίσετε τη μεταφορική και τη γωνιακή επιτάχυνση του στερεού.
Β) Να περιγράψετε το είδος της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δύο ράβδους και να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της.
( Δίνονται: Μ = 2 kg  ,  L = 3m  ,  Fεξ = 30 N )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου