Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Ο κύλινδρος και η σανίδα

Σανίδα μάζας Μ = 7 kg , μήκους L = 2,4  βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στη σανίδα, στο αριστερό της άκρο, τοποθετείται κύλινδρος μάζας m = 1 kg , ακτίνας R = 0,2 που φέρει εγκοπή ακτίνας r =  0,1 m. Στην εγκοπή τυλίγεται αβαρές νήμα όπως δείχνει το σχήμα. Το χέρι κινείται με επιτάχυνση α = 1 m/s2.  Ο κύλινδρος δεν ολισθαίνει στη σανίδα.
  1. Ποια θα είναι η επιτάχυνση του κυλίνδρου και ποια της σανίδας;
  2. Ποια θα είναι η τελική ταχύτητα της σανίδας;
  3. Πόσο έργο έχει προσφέρει το χέρι στο σύστημα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου