Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Μια πηγή και δύο κύματα.

Δύο λεπτότατες χορδές η μία από σίδηρο και άλλη από αλουμίνιο συγκολλούνται  σε ένα σημειακό σώμα μάζας m=1kg έτσι ώστε η πρώτη  να είναι οριζόντια και η δεύτερη να είναι κατακόρυφη. Δένουμε το σημειακό σώμα σε ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m το άλλο άκρο του οποίου βρίσκεται δεμένο σε ακλόνητο ταβάνι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Δίνουμε αρχική ταχύτητα στο σημειακό σώμα υ0=1m/s με φορά προς τα πάνω.Αν η ταχύτητα των κυμάτων που θα δημιουργηθούν στην κάθε χορδή είναι υAl=20m/s  και υFe=10m/s να  βρεθούν:
A) To είδος των κυμάτων που θα διαδοθεί στην κάθε χορδή.
Β) Η εξίσωση του κάθε κύματος στην κάθε χορδή.
Γ) Να αποτυπωθούν ποιοτικά τα στιγμιότυπα των δύο χορδών όταν η πηγή έχει εκτελέσει 2 πλήρεις ταλαντώσεις.
Να υποθέσουμε ότι τα δύο σύρματα είναι τόσο λεπτά που δεν επηρεάζουν την ταλάντωση του σημειακού σώματος καθώς επίσης και ότι οι χορδές είναι συνεχώς τεντωμένες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου