Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Τρεις σημειακές σφαίρες πάνω σε ράβδο και οι στιγμιαίες επιταχύνσεις τουςΔυο σημειακές σφαίρες Α και Β με μάζες mA = mB =2M είναι κολλημένες στα άκρα μιας άκαμπτης λεπτής και αβαρούς ράβδου μήκους 2d.
Μια τρίτη σφαίρα Γ μάζας mΓ =Μ είναι κολλημένη στο μέσον της ράβδου.  
Το σύστημα, τοποθετείται πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο και ηρεμεί.
Την χρονική στιγμή t = 0 , μια οριζόντια δύναμη μέτρου F,  ασκείται στην αριστερή σφαίρα Α κάθετα στη ράβδο.
Να υπολογιστούν οι τιμές που έχουν τα παρακάτω μεγέθη αμέσως μετά την εφαρμογή της δύναμης.
i.  η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του συστήματος
ii.  η γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος
iii. η επιτρόχεια επιτάχυνση των σφαιρών
iv. η  κεντρομόλος επιτάχυνση των σφαιρών A και Β
v.  η συνολική  επιτάχυνση της σφαίρας Α
vi. η συνολική επιτάχυνση της σφαίρας B.
Δίνονται τα μεγέθη F, M και d.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου